Dokładne informacje zostaną przekazane uczestnikom na zajęciach.

Share

Zmianie ulegają godziny zajęć, dokładne zmiany zostaną przekazane uczestnikom na zajęciach.

Share